Tjänster


Bygg- och anläggningsmätning.
Utsättning av hus, vägar och andra anläggningar.
Inmätning av vägar, grus- och bergtäckter samt terrängmodeller.
Uppsökning av tomtgränsrör.

Jag använder totalstation och GPS-utrustning för bästa möjliga resultat.