Utrustning


GPS med centimeternoggrannhet och totalstation.